صعود میکنیم تا جایی که همه بتونن ببینند - دل نوشته سامی

دل نوشته سامی
ورود شما به دل نوشته سامی را خیر مقدم عرض می نماییم.
به دلیل بروز بودن سایت لطفا از سایر صفحات وب هم دیدن نمایید.

تبلیغات هزینه نیست بلکه زمینه سازی برای معرفی وب خود به دیگران و درآمد زایی برای شماست .

نويسندگان
مهسا زراعی
تبلیغات


نویسنده : Sami ۱۳٩٢/٦/٤, ٩:٢۳ ‎ب.ظ

این هم یک آهنگ دیگه از فیلم  High School Musical

که باز هم تقدیمش میکنم به کسی که همیشه امید داره و مخاطب ویژه وبلاگ منه

 

we're soaring
اوج میگیریم
flyin
پرواز میکنیم
If we’re trying
اگه از ته دل تلاش کنیم
there's not a star in heaven that we cant reach
توی بهشت ستاره ای نیست که نتونیم بهش برسیم

Like a wave, the ocean just can’t control
مثل موج دریا که کنترل نشدنیه
Connected by a feeling
روح هامون با یه احساسی به هم متصل شدند
Rising ‘til it lifts us up So every one can see
صعود میکنیم تا جایی که همه بتونن ببینند

 

متن کامل آهنگ در ادامه مطلب


we're soaring
اوج میگیریم
flyin
پرواز میکنیم
there's not a star in heaven that we cant reach
توی بهشت ستاره ای نیست که نتونیم بهش برسیم
If we’re trying
اگه از ته دل تلاش کنیم
So we’re breaking free
آزاد میشیم
You know the world can't see us
میدونی که دنیا میتونه مارو ببینه
In a way that’s different than who we are
به شکلی متفاوت تر از اونی که هستیم
Creating space between us ‘Til we’re separate hearts
تا وقتی قلبهامون از هم جدا نشه بینمون فاصله میسازه
but your faith it gives me strength Strength to believe
ولی اعتماد تو منو مستقیما به باور کردن میکشونه
We’re breakin’ free
آزادیم
We’re souring
اوج میگیریم
flying
پرواز میکنیم
There’s not a star in heaven That we can’t reach
توی بهشت ستاره ای نیست که نتونیم بهش برسیم
If we’re trying
اگه سعیمون رو بکنیم
Yeah, we’re breaking free
آره آزاد میشیم
Oh, we’re breakin’ free
اوه آزادیم
Ohhhh
Can you feel it building
میتونی سازندگیش رو حس کنی
Like a wave, the ocean just can’t control
مثل موج دریا که کنترل نشدنیه
Connected by a feeling
روح هامون با یه احساسی به هم متصل شدند
Ohhh, in our very souls
هر روحی
Rising ‘til it lifts us up So every one can see
صعود میکنیم تا جایی که همه بتونن ببینند
We’re breakin’ free
ما آزادیم
We’re soaring
اوج میگیریم
flying
پرواز میکنیم
There’s not a star in heaven That we can’t reach
توی بهشت ستاره ای نیست که نتونیم بهش برسیم
If we’re trying
اگه سعیمون رو بکنیم
Yeah we’re breaking free
آره آزاد میشیم
Ohhhh runnin’
میدویم
Climbin’
میپریم
To get to that place To be all that we can be
تا جایی برسیم که همه مون بتونیم
Now’s the time
حالا وقتشه
So we’re breaking free
پس ما آزاد میشیم
We’re breaking free
آزادیم
Ohhh, yeah
More than hope
بیشتر از امید
More than faith
بیشتر از اعتقاد
This is true
حقیقت
This is fate
سرنوشته
And together
و با همدیگه
We see it comin’
حضورش رو میبینیم
More than you
بیشتر از تو
More than me
بیشتر از من
Not a want, but a need
یه خواسته نیست ولی یه احتیاجه
Both of us breakin’ free
هردومون میخوایم آزاد باشیم
soaring
اوج بگیریم
flying
پرواز کنیم
There’s not a star in heaven That we can’t reach
توی بهشت ستاره ای نیست که نتونیم بهش برسیم
If we’re trying
گه سعیمون رو بکنیم
Yeah we’re breaking free
آره آزاد میشیم
Breaking free
آزاد میشیم
Were runnin’
میدویم
Oh, climbin’
میپریم
To get to the place To be all that we can be
تا به جایی برسیم که همه مون بتونیم
Now’s the time
حالا وقتشه
Now’s the time
حالا وقتشه
So we’re breaking free
پس ما آزاد میشیم
Ohhh, we’re breaking free
آزاد میشیم
Oh
You know the world can see us
میدونی که دنیا میتونه مارو ببینه
in a way that's different than who we are
به شکلی متفاوت تر از اون چیزی که هستیم


دسته بندی : دل نوشته، آهنگ

امکانات وب