آن دم که مرا شما خطابم کردی

پشت تلفن مرا جوابم کردی
گفتی به سلامت و خرابم کردی
یک مرتبه من تمامِ قد لرزیدم
آن دم که مرا شما خطابم کردی
بغضی به نواحی ی گلویم چرخید
وقتی که غریبه ای حسابم کردی
گفتم که دلیل رفتنت آخر چیست؟
گفتی که خداحافظ و آبم کردی
یک لحظه صدای بوق ممتد آمد
گفتم که الو، ولی جوابم کردی
 
این متن وقتی دیدم اشکم ریخت و دیدم چقدر بهم نزدیک
وقتی عزیزترین برادرزادت رو مانند یک غریبه صدا زدی
ولی حالا فهمیدم هنوز هم میتونه روزهایی پیش بیاد که بدتر باشه
کاش میشد که هیچوقت حرفی برای آزرده شدن دیگران نزنیم
حرفی نزنیم که روزی تغییر کنه!!
/ 16 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
mina

پرسید چرا آسمان ابریست؟! گفتم تو نبودی با او دردودل میکردم.

ستایش

اگه یه روز دلمو شکستی “فدای سرت” فقط کفش بپوش که شکسته هاش تو پات نره …

ستایش

قصه نیستم که بگویی نغمه نیستم که بخوانی صدا نیستم که بشنوی یا چیزی چنان که ببینی یا چیزی چنان که بدانی... من دردِ مشترک‌ام مرا فریاد کن. . . . . شاملو [گل]

ستایش

بعضی چیزها را " باید " بنویسم نه برای اینکه همه " بخونن " و بگن " عالیه " برای اینکه " خفه نشم " همین !!

لیلی

ای کاس[ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت]

shahzad

از جمله ی بای یا خداحافظ برای همیشه متنفرم[ناراحت]

یsaeed

مـــراقــب حــرفـهــایتـان بـــاشـیـد وقـتـــی زده شــدنــد فـــقـط قــابـــل بــخـشــش هـستــــنــد نـــــه فـــرامــوش شـــدن…

سعید

سلام سامی جان من هم کاملا احساست را درک میکنم من و خاله ام عاشق هم بودیم

صبا

سلام خوبی؟مگه عمه ت کجاس؟باهات قهره؟

صبا

غصه نخور.همه چی درست میشه[لبخند]