طاقت من و تو که تعیین میکنه چه اتفاقی بدترین!

سریال اولین شب آرامش - خانم شمس:

طاقت من و تو که تعیین میکنه چه اتفاقی بدترین!

 

نمیدونم چقدر حرفش درست!اما به نظر با افکار من که میخونه

آره عمه مشکلات من خیلی کمتر از مال تو ، اما طاقت رفتن و نبودن عمم تو لحظه های زندگیم ندارم!و مطمئنم توی تاپ ترین اتفاقای بد زندگیم میمونه!!

و هر لحظه دعا میکنم تا این اتفاق بد تموم بشه تا دوباره عمم داشته باشم.

امروز معدلم مشخص شد 19.70

اما بابتش خوشحال نیستم، دوست داشتم تو بودی بهت میگفتم و تو حسابی خوشحال میشدی میگفتی برادرزاده مهندس من بازم تونست!!!

عمه یک روز برگرد یک روز برگرد تا همه لحظه های خوب زندگیم واست تعریف کنم تا بازم ازت عزیز عمه گفتن بشنوم!

/ 1 نظر / 23 بازدید
پریسا

سلام... بابا معدل[دست] پسرجون انقد خودتو عذاب نده