کمپین "سربازان ایرانی را آزاد کنید"

www.tpm.ir

"سربازان ایرانی را آزاد کنید"

اگر مردم ما یک میلیون امضا در سایت مربوطه ثبت کنند، سازمان ملل وارد ماجرا می شود

کمک کنیم این یک ملیون جمع بشه با آرزوی آزاد سازی این هم وطنان

/ 4 نظر / 18 بازدید
عمه

سلام.من گذاشتم شمامال منو ندیدی؟[گل]امضاهم کردم

مهریماه

منم دیشب رفتم اما امضا نکردم...

ستیکا

[خنثی] خیلی وقته بیچاره ها گیرن...اما سازمان ملل ربطی نداره به جریان...

مهریماه

پست جدید ندارین/؟؟ماشینه چی شد؟اون ماشینی که گفتی برای من دعا میکنی برنده بشم چی شد؟