از تو ممنونم

از تو ممنونم/ نکردی جوابم/ با حال خرابم/ تو جمع گداهات/ تو کردی حسابم

از تو ممنونم/ که دادی پناهم/ با روی سیاهم/ با کوه بدی هام/ توکردی نگاهم


دلم برای شنبه شبهای محله قدیممون خیلی تنگ شده خیلی...

حق با محسن بود من بدجوری حالم خراب بدجور!!!

آره باید به خودم بگم باید تورو پیدا کنم تو با خودت هم دشمنی!

/ 2 نظر / 35 بازدید
setika

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو*** و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن*** وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو رو سینه را چون سینه ها هفت آب شو از کینه ها*** وآنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو ..... الكي ننوشتم شعر رو،به نظرم مناسب مطلبت بود[پلک]

مهریماه

میشه قالب وبلاگت رو عوض کنی؟میشه ازت خواهش کنم یه منظره بزاری؟؟