مسافری از هند!!

قسمت آخر مسافری از هند اتفاقی دیدم!!

با خودم گفتم کاش عمه هم حداقل عین سیتا خداحافظی می کرد میرفت!

سیتا کلی از بودن با رامین تعریف کرد از لحظات خوشش گفت و از آرزوهای خوبش گفت و اینکه دیگه دنبالش نگرده زندگی بکنه سیتارو فراموش بکنه...

اما عمه حتی باهام خداحافظی هم نکرد، این حق من نبود گریه

/ 0 نظر / 23 بازدید