هيچي مثل ديدن تو نفس به جونم نميده

من همون بچه ايم كه تو ازدحام جمعيت دستات گم كرده...


در انتهاي بي کسي گريه امونم نميده

هيچي مثل ديدن تو نفس به جونم نميده


عمه چطور بايد صدا بزنم چطور بايد فرياد بزنم تا بشنوي؟

قلب من از باور تو فکر برگشتن نداره   

  من به هر راهی که میرم به تو میرسم دوباره


نميدونم چرا همه چي و همه كس من رو دوباره به به فكر تو ميرسونه

 

 

/ 9 نظر / 7 بازدید
سهیلا

چقدر سخت است که لبریز باشی از گفتن ؛ ولی …. در هیچ سویت محرمی نباشد … !!!

شلااااااااام اپممممممممممممممممم[نیشخند]

فاطی

سلام.... وب فوق العاده زیبایی داری.... خوشحال میشم بهم سربزنی...[چشمک]

سهیلا

هـمیـشـه بـرایـم ســــوال اسـت : اگـر قـرار بـود روزی او را نـبـیـنـم چــرا خــــــدا خـواسـت کـه دوســـتــــش داشـتـه بـاشـم ؟؟

ستايش

آنگاه كه تنهايى تو را مى آزارد به خاطربياور خدا بهترين ها دنيا را تنها آفريده[گل]

ستايش

گاهى بايدآرامش كسى رافرو ريخت تنهابراى اين كه بفمدتنهانيست[قلب]

mohammad hosein

............@@@ ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ ....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ..............................@لبخندلبخند

پریسا

سلام داداش ... چرا این عمه پیداش نمیشه؟؟ برایت آرزو دارم خدا را عشق را چنانکه تو خواهی و خدا داند...