بگو تا کجا میشه هم دست بود؟

کنارت چقدر حال من بهتر

از اون حالی که این روزا میشه داشت

اگه دنیا هرچی که داشتم گرفت

ولی دست تو توی دستم گذاشت

بگو تا کجا میشه هم دست بود

تو راهی که بی راهه هم پای ماست

تو صبحی که تاریک تر از شب

تو این شب که کابوس رویای ماست

با چشمات پر کن نگاه من

که یک عمر از وهم خالی تر

حقیقی ترین لحظه هام ببین

که از آرزو هم خیالی تر

بگو تا کجا میشه هم دست بود

تو راهی که بی راهه هم پای ماست

تو صبحی که تاریک تر از شب

تو این شب که کابوس رویای ماست

/ 3 نظر / 7 بازدید
melika

slm shomam webe zibayi darin man linketun kardam merc

مهدیه

هر رفتنی رسیدن نیست، ولی برای رسیدن باید رفت.[گل]

لیلی

ای بلا!!! مسکوک میزنیا[چشمک]