زمین جای قشنگی نیست برای تو که زیبایی

خیلی ناراحتم از دست آدمها

راست میگه سیاوش که میگه

زمین جای قشنگی نیست برای تو که زیبایی

/ 2 نظر / 71 بازدید
ستايش

اين روزها... من خداي سكوت شده ام خفقان گرفته ام تاآرامش اهالي دنيا خط خطي نشود.

مهریماه

مطمینا سیاوش منظورش با تو نبوده!! چون خدایی تو زیبا نیستی!! حالا منو بگی ....باز یه چیزی.. اما باور کن باور کن تو زیبا نیستی!!