خسیس ، خودخواه!!

امروز از خودم نا امید شدم!!

خیلی باید روی خودم کار بکنم!!

خسیس و خودخواه دقیقا با خودم بودم!

راستش امروز عجله داشتم برم به امتحان برسم، توی مسیر یک کیوسک نان رضوی هستش و همینطور روبه روش داروخونه و یک آزمایشگاه!

همونجا بود که یک خانمی با دخترش ایستاده بودن و خانم توی ی لحظه گفت میشه چندتا کیک بخرین دخترم آزمایش برده بودم!!!اما توی ذهن من نمیدونم چرا این اومد که پول میخواد و ذهنیت من بخاطر چند اتفاق راجع به گداها بد شده!(مثل چند سال پیش که دو شب مختلف دقیقا یک گدایی رو دیدم که بهم میگفت کیفش گم کرده و باید تا یک مسیری بره و پول نیاز داره و دقیقا فردا شبش دوباره سد راهم شد)

عجله! دید من به گداها! و البته قطعا خسیسی خودخواهیم اصلا اجازه فکر کردنم بهم نداد که بابا اون دختر طفلی فقط کیک میخواسته و آزمایشگاه هم که اون روبه رو هست!پول کیکم نمیخواست میخواسته براش بخرم! پس درست میگفته!

تا چهار راه بعدیشم که رفتم بعد یهو یاد این افتادم که اونجا آزمایشگاه و اون خانمم فقط کیک میخواسته!!اما گفتم تا حالا حتما ی آدم خوب پیدا شده!!

همینطور این موضوع از ظهر ذهنم درگیر کرده !! من چقدر بدم، گند کاشتم نشون دادم که خدایا این همه دعا میکردم که همیشه کاری کنه بتونم کمی وقت واسه بچه های یتیم بزارم و حتی بتونم کمی پول داشته باشم که از لحاظ مالی هم کمک کنم با این امتحان نشون دادم همش فقط دعاهای الکی بوده... از دست خودم بینهایت شاکیم!

/ 2 نظر / 22 بازدید
عمه

سلام.سامی عزیزدفعات بعددست ردبه سینه ی هیچ انسان مستمندی نزن ولواینکه دروغ بگوید .توبرای رضای خدابکن[گل][لبخند]

فاطمه

منم تا حالا خیلی برام پیش اومده اما همیشه حتی با اینکه میدیدم یکی رو مدام چند برا تا جایی که میتونستم بهش کمک کردم ب نظرم مهم نیته آدمه اما خوبه که آدم به نیازمندای واقعی کمک کنیه البته اگه بشه تشخیص داد!!!!!!!