بهشت !!!

http://farhangi.um.ac.ir/portal/sites/default/files/post/jootix--3922837395.jpg

امروز روز خوبی بود و همینطور روزی خاص !

سر صبحی با حمید اول رفتیم صبحانه فرنی خوردیم بعدم رفتیم حرم

موقعی که کفشهامون میخواستیم تحویل بدیم، کفشدار گفت میخوام ازتون یک سوال بپرسم! بعد پرسید: میدونید کجا هستید ؟ کجا اومدید؟

من که اصلا مثل بیشتر موقعها شدم سکوت شدم فکر اینکه اون معرفتی که لازم ندارم شدم فکر اینکه هیچ شناختی ندارم!

اما حمید جواب خوبی داد گفت بهشت

بعد اون کفشدار گفت آفرین واقعا قطعه ای از بهشت، حالا میتونید برید انشا الله الان که اومدید بهشت در آخرت برید بهشت دست من هم بگیرید با خودتون ببرید...

...

.....

.........

/ 4 نظر / 39 بازدید
مهریماه

بهشت...

ستیکا

:)

مهریماه

چقدر اینجا ساکت شده سامی؟

ستاره

حسی قشنگی بهم داد.. واسه چند لحظه تصور کردم اونجام... تو اون بهشت... خوشبحالت