بعضی ها فقط می آیند که زود بروند

 

بعضی ها
فقط برای این می آیند
که عاشقمان کنند و بی قرار !
یک مُشت خاطره به آغوشمان بریزند و همین
بروند و با هرچه یادمان داده اند
تنهایمان بگذارند ..
بعضی ها فقط می آیند
که زود بروند ،
که داغ شوند و روی دلمان بمانند
و حال میفهمم تو هم عین تمام این بعضیها بودی...شاید!
همه می آیند میگویند آری تورا دور کنم از افکارم،...حرفهایم ته این گلو مانده!تو خوب بدون هیچ اشتباهی آنها رو میفهمیدی حالا نیز اگر گذرت به اینجا افتاد خود آنها را ترجمه کن بشنو!!
/ 3 نظر / 13 بازدید
لیلی

از دشت این بعسیااااااااااا[ناراحت]

علی

تقدیر تقویم افراد عادی و تغییر تدبیر افراد عادی ،عالی بود به منم سر بزیند[گل]

Nafas

بعضیا این کارشونه...از این راه پول به جیب میزنند..[چشمک] نمیدونند که با ما چه میکنند...هــــــــــی[گل]