کور رنگی!!

http://img1.tebyan.net/big/1387/02/201149913217533222233929519012024119332.jpg

اتفاقهایی بد و ناراحت کننده ای که میفتند اصلا پر رنگ نیستند، اما من دچار کور رنگی شدم اونارو خیلی بیشتر از حدشون پر رنگ میبینم

بر عکس اتفاق های خوب حداقل واسه خانوادم وجود داره که رنگشون خیلی پررنگ ولی در مقابل ریتم کند زندگی شخصی خودم نتونسته خودش نشون بده من از این کلافگی در بیاره

توی این اتفاقای پر رنگ خبری نزدیک به واقعیت که پدرم قرار معاون دانشکده بشه خبر خوبیه و انشا الله با زودتر گرفتن مدرک دکتری هم کارش تموم بشه تا روزهای سختی خانوادم تغییر بکنه

خبر هم واسه خودم گیجی زندگیم که به گیج شدن توی پایان نامم منجر شده توی اون هم کند پیش میرم و این کلافگیم افزایش میده

خبر دیگه هم از کاراموزیم که اونجا هم این نامه بازی ها کند پیش رفتن مثل همه جاهای دیگه نمود داره و تازه باز فردا باید خبر بگیرم ببینم مدیر عامل موافقت میکنه یا نه!

 

/ 0 نظر / 34 بازدید