شب عید و آبخوری های حرم

https://sp3.yimg.com/ib/th?id=HN.608047281972840575&pid=15.1

شب عیدی آب خوری های حرمم باهات شوخی میکنن

باور کن!! امروز لیوان که میبردی زیر هیچ اتفاقی نمیفتاد اما همین که جابجاش میکردی میبردی اونورتر آب میریخت روی زمین! دوباره باز لیوان میبردی اون زیر تا پر بشه قطع میشد... یعنی داستانی بود واسه خودش ها باید کلی تلاش میکردی تا دست از شوخی باهات برداره بتونی یک لیوان پر از آب بدست بیاری!

شایدم یجورایی به خود من میخواست این یاد بده که یکم رو ظرفیتم کار کنم ظرفیتم بالاتر ببرم، اونجا خندم گرفته بود ولی چند روزی هست که خیلی روی خوشی به آدمها نشون نداده بودم اما انگار آبخوری های حرمم خوب میفهمن خواستن هم تذکری بدن هم شب عیدی خنده ای هدیه کنن...

/ 4 نظر / 36 بازدید
setika

ای بداخلاق.....حقشه که من هم روی خوش بهت نشون ندم[زبان]

مهریماه

اخ که چقدر دلم حرم میخواد....

منم!!!!!

کاش آبخوری های حرم با من هم شوخی میکرد.... کاش میشد من هم هر وقت دلم گرفت برم پیشش... سامی بدجور دلم هوای حرم و کرده... دعا کن واسم... دعا کن بطلبه...

مهریماه

سامی جان بی زحمت داری دعا میکنی بگو وقتی بتونه بیاد که مهریماهم مشهد باشه!!!!