تقصیر این حافظ خدابیامرز!!!

43.gif
همینجوری گفتم یک تفالی به این حافظ شیرازی بزنیم ببینیم چی میگه
خداییش دست من نبود چیزی، خودش این آوردزبان
البته خب کلی برداشتهای گوناگون ازش میشه کرد دیگه
مثلا اینکه کلا در قرار رو اون پایه دیگش بچرخه روزای شاد در راهن
حتما لازم نیست کسی پشیمون بشه برگرده کهنیشخند
چرا اونجوری نگاه میکنید بابا خب من فقط کلیک کردم به من چه...زبان

 

/ 5 نظر / 27 بازدید
setika

انقدر غصصه ميخوري كه حافظ هم شاكيه![نیشخند]

منم!!!!!

چی شد یهو یاد حافظ شیرازی!! افتادی؟؟؟؟[مغرور]

منم!!!!!

مهریماه همش میگه درغگو سگه! درغگو دشمن خدایه! خواستم بگم بدونی....

مهریماه

حافظ موقع مست و پاطیلی بهت جواب داده زیاد به خودت نگیر... مرتیکه صبح و شب مسته والا

نسیم

منم فکر میکنم روزهای شادی در راهن. شک ندارم که تفسیر خودت از شعر کاملن درسته.[تایید][تایید][تایید][هورا]