خدایا چرا؟؟؟

فرشته ها از خدا میپرسن : تو که اینقدر بنده هات رو دوست داری پس چرا غم را آفریدی ؟ خدا می گوید : غم را برای خودم آفریدم ... چون این مخلوق من تا غمگین نشود به یاد خالقش نمی افتد

خدایااااااااااااااا

منکه موقع داشتن عمه بیشتر یادت بودم منکه موقع بودن عمه بیشتر دعا میکردم منکه موقع بودن عمه بارها شکرت کردم...چرا پس غم رفتن عمه؟چراااا؟

/ 1 نظر / 21 بازدید
عمه

"آغازامامت گل سرسبدعالم هستی بقیه الله الاعظم حضرت حجه بن الحسن امام زمان (عج) برمنتظرین ظهورش مبارک. بر چهره پر ز نور مهدی صلوات … بر جان و دل صبور مهدی صلوات … تا امر فرج شود مهیا بفرست … بهر فرج و ظهور مهدی صلوات…"