بدترین 13 به در عمرم شاید!

نه که اصلا اهل 13 باشیم حتما مقید به بیرون رفتن نه که هر سال بریم بیرون نه که هر سال بهم خوش گذشته باشه 13 بدر

آخه فامیلهای پدرم که 13 رو شهرستانن ما معمولا هفته اول فقط اونجایی غیر سالهای خیلی دور که فقط خاطرات کمی ازش یادم 13 رو ما هم شهرستان بودیم

این طرف هم که فامیلهای داییم اون طرف دیگشونن فامیلهای خالم هم همینطور

خودمون 4 تا هم که بیرون رفتن 13 خیلی باحال در نمیاد هرچند که پارسال و سال قبلش خوب بود ، دو سال پیش مکه و پارسال هم نیشابور

اما خب امسال من تنهام ، تنهای تنهای تنها

پدرم که فرسنگها دورتر که حتی فاصله هواییش 8 ساعت!!!

مادرم که امروز رو توی حرم سپری میکنه!

برادرم که از دیروز به تولد رفته و شاید واسه نهار بالاخره پیداش بشه!!

و خب این هم از 13 من...

/ 6 نظر / 22 بازدید
setika

آي آي آي.....دوستجان همه تنها هستند...همه...[پلک]

ستیکا

باور کن! حتی اوباما هم تنهاست! ماریا کری هم تنهاست! من هم تنهام! تو هم تنهایی! همه تنهان! همه!

نقطه

چه وحشتناک![ناراحت] چه سیزده بدر مسخره ای[ناراحت] عوضش ما شلوغ بودیم چون خاهرزاده هامم بودن و خواهرامم شیطونن[مغرور][گل][گل]